Tåreapparatet består av tårekjertel og tårekanaler.Tårevæsken fukter øyets slimhinner. Øyeirritasjon kan forårsake mer produksjon av tårer.

Vår tårefilm består av tre lag. Om noe påvirker balansen her vil tårene våre fordampe alt for fort og forårsake at øynene føles tørre og irriterte. I alvorlige tilfeller av tørre øyne, der tårefilmen har trukket seg for raskt tilbake, kan deler av hornhinnen en kort stund bli helt ubeskyttet. Væsken forsvinner ved fordampning eller gjennom de to tårepunkter til kanalsystemet som via tåresekken ender i nesen.

Undersøkelser:

Tåreveisystemet undersøkes ved inspeksjon av øyet, måling av mengde tårevæske (papirtest) og skylling eller oppstikning (sondering) av kanalene.

Sykdommer:

Mange voksne/ eldre plages av tårer på kinn/ rennende øyne (epifora). Det er verst i kulde og vind. Sjelden er kanalene tette. Årsaken er som regel svikt i «pumpesystemet». Tilstanden er ufarlig, men noen ganger hjelper det med et mindre inngrep på tårepunktet. Barn kan ha mangelfull eller forsinket åpning av kanalene som gir epifora, men de åpner seg gjerne spontant de første leveår. Der hvor kanalene er tette kan det være nødvendig med inngrep. Kateter kan implanteres noen måneder, gjerne etter at oppstikning er foretatt. Det er mange som plages med tørre øyne. I varierende grad er ubehaget svie og brenning. Mest plaget er de med bakenforliggende sykdom som Sjøgren og lignende. Tåremidler kan benyttes, noen er seige, men varer lenger men gir litt tåkesyn. Ofte drypper man for sjelden! Plugg i tårepunktet kan være en løsning for å bedre situasjonen.