En vanlig øyekatarr er ufarlig, og vil ofte gå over av seg selv. Dersom den er forårsaket av bakterier, vil den gå raskere over ved bruk av antibakterielle dråper. Øyekatarr gir ubehag og rødt øye, men aldri særlige smerter. En betennelse som er allergisk betinget kan behandles med antiallergiske dråper.

Dersom det oppstår betennelse i hornhinnen er det mer alvorlig. Man blir da lyssky, og det oppstår smerter. Det er da viktig å komme til rask undersøkelse og behandling. Det finnes en rekke forskjellige bakerier og virus som kan forårsake hornhinnebetennelse. Det er viktig med korrekt diagnose og spesifikk behandling. Pasienter som bruker kontaktlinser er noe mer utsatt enn andre for å få hornhinnebetennelse.

Regnbuehinnebetennelse er en steril betennelse inne i øye. Øyet blir rødt og irritert, man blir lyssky og det oppstår smerter. Det er viktig å søke hjelp hos øyelege så fort som mulig. Slike betennelser varer som regel i flere uker selv med adekvat behandling. Ubehandlet kan det oppstå sammenvoksinger inne i øyet, trykkstigning og store problemer.

For øvrig finnes det en rekke forskjellige betennelser som kan oppstå i øyelokkene, noen går over av seg selv, andre krever behandling med medisiner eller kirurgisk eksisjon.