Netthinnen er en tynn hinne som bekler innsiden av øyeeplet som en tapet. Hvis denne løsner fra øyeveggen og henger inn mot sentrum av øyet kalles det for netthinneløsning. Netthinneløsningen kan være flat eller mer buklet, omfatte et lite område eller være total.

Det finnes ulike typer netthinneløsning med forskjellige bakenforliggende årsaker.
Er man betydelig nærsynt eller har hatt et traume mot øyet har man økt risiko for netthinneløsning.

Den vanligste typen oppstår som ledd i en aldersrelatert endring i glasslegemet som fyller opp øyehulrommet. Når glasslegemet som ledd i en naturlig prosess løsner fra sine festepunkter kan den lage et lite hull eller rift i netthinnen som danner utgangspunkt for at netthinnen løsner.

Dette kan man av og til merke ved at man ser plutselige lysglimt eller nytilkomne tydelige bevegelige uklarheter. Får man dette, og spesielt hvis samtidig nedsatt syn eller gardinliknende skygge inn fra ytterkanten bør man bli undersøkt av øyelege raskt.

Behandlingen av rift i netthinnen eller netthinneløsning er varierende avhengig av bakenforliggende årsak og type netthinneløsning.
Man bruker ulike behandlingsmetoder som laser, cryo (frysemetode), operasjon utenpå øyet (cerclage og plombe) eller operasjon inni øyet (vitrektomi).

Det er en fordel for sluttresultatet rent synsmessig at skarpsynsområdet ikke er avløst og at man kommer raskt til behandling.

De fleste tilfellene av netthinneløsning vurderes som medisinsk akutte og bør tilsees av øyelege og behandles ved øyeavdeling innen kort tid. Dette for å bedre behandlingsresultatet og å bevare syn.