Bakerst i øyet finner vi netthinnen og helt sentralt i denne ligger skarpsynsområdet eller makula. Utviklingen innen diagnostikk og behandling av netthinnesykdommer generelt og makulasykdommer spesielt, har vært rivende de siste ti til femten årene. Der det tidligere ikke var noen behandling å tilby, er det nå ofte mulig å stoppe utviklingen av sykdommen og i mange tilfeller også gjøre synet bedre igjen. Sykdommer som for eksempel diabetisk retinopati, venetromboser og makuladegenerasjon/AMD av den våte typen er det nå oftest mulig å begrense skadene av ved riktig og raskt igangsatt behandling.

Ved Blikk Øyeklinikk har vi øyeleger med spesialkompetanse innen diagnostikk og behandling av netthinnesykdommer. Vi har også topp moderne utstyr slik at vi får gitt en sikker og god diagnose.

Den vanligste måten å behandle disse tilstandene på er i dag med injeksjoner, der en liten mengde medisin settes direkte inn i øyet. Vi kan ikke gjøre disse injeksjonene hos oss men vil kunne henvise videre til sykehus slik at man raskt kommer i gang med behandlingen.

Enkelte ganger kreves det laserbehandling av netthinnen. Slik behandling har vi bred erfaring med og kan tilby på Blikk Øyeklinikk.