Medisinsk navn: Glaukom
Engelsk: Glaucoma
Grønn stær er en gruppe sykdommer som skader øyets synsnerven og kan føre til synstap og blindhet. Synsnerven er nerven som leder synssignalene fra øyet og videre inn i hjernen. Skade på synsnerven medfører at man ser dårligere i deler av synsfeltet. Vanligvis påvirkes sidesynet først, mens lesesynet er normalt. Begrepet «grønn stær» må ikke forveksles med grå stær (katarakt), en aldringsprosess som medfører at øyets egen linse blir uklar.

Synsnerven
Synsnerven er en bunt av mer enn 1 million nervefibre. Den kobler netthinnen til hjernen. Netthinnen er lys-sensitive vev på baksiden av øyet. En sunn synsnerve er nødvendig for godt syn.
Flere store studier har vist at forhøyet trykk i øyet er en viktig risikofaktor for synsnerveskade.
Kan jeg utvikle glaukom hvis jeg har forhøyet trykk i øyet?
Ikke nødvendigvis. Ikke alle med økt trykk i øyet vil utvikle glaukom. Noen mennesker kan tolerere høyere nivåer av trykk i øyet bedre enn andre. Om du utvikler glaukom avhenger av trykknivået din synsnerve kan tåle uten å bli skadet. Dette nivået er forskjellig fra person til person.
Kan jeg utvikle glaukom uten forhøyet trykk i øyet?
Ja. Glaukom kan utvikles uten økt trykk i øyet. Denne formen for glaukom kalles normaltrykksglaukom. Det er en type åpenvinkelglaukom.

Symptomer på glaukom
I begynnelsen gir åpenvinkelglaukom ingen symptomer. Det medfører ingen smerter. Skarpsynet forblir normalt. Glaukom kan utvikle seg i ett eller begge øyne.
Uten behandling vil personer med glaukom langsomt miste sidesynet (det perifere synet). Man kan gå på gjenstander. Ved langkommet grønn stær vil mange oppleve tunnelsyn, dvs at man kun ser rett fremover som gjennom en tunnel. Til slutt vil også skarpsynet avta inntil man blir blind.
Normalt syn
Bilde som sees av en person med langtkommet glaukom.
Glaukombehandling
Ved tidlig diagnostisering og behandling, kan man som regel beskytte øynene mot alvorlig synstap. Behandlingen består i å senke øyetrykket. Vi kan senke trykket inne i øyet ved hjelp av øyedråper, laser eller ulike typer operasjoner. Hvis dråpene har den effekten man ønsker, trenger man ikke annen behandling. Man må imidlertid regne med livslang behandling.
På Blikk øyeklinikk tilbyr vi moderne laserbehandling som ledd i glaukombehandling. Selektiv laser trabekuloplastikk (SLT) vil hos de fleste av pasientene senke trykket ved at den øker drenasjen av væske ut av øyet. I mange tilfeller vil denne behandlingen være et supplement og man vil allikevel måtte fortsette med øyedråper.