Medisinsk navn: Katarakt
Engelsk navn: Cataract

Hva er grå stær (katarakt)?

Grå stær er en uklarhet i linsen i øyet som påvirker synet. De fleste typer grå stær er knyttet til aldring. Katarakt er svært vanlig hos eldre mennesker. Katarakt kan oppstå i den ene eller begge øyne samtidig.

Hvilke symptomer gir grå stær?

Synet blir dårligere. Noen vil også oppleve blending fra lys og dobbeltsyn.
De vanligste symptomene på grå stær er:
• tåkete eller uskarpt syn
• fargene er nedtonede (nedsatt fargesyn)
• blending fra lys
• dårlig nattsyn
• dobbeltsyn på det ene øyet

Hvordan behandles grå stær?

Den eneste behandlingen er operasjon. En ny brille vil ikke hjelpe. Ved operasjonen fjernes den egne linsen ved hjelp av ultralyd og erstattes av en kunstig linse (IOL). Operasjonen foregår oftest i lokalbedøvelse (dråpebedøvelse). Synet vil uten behandling bli gradvis dårligere. Operasjon vil oftest bedre synet, så lenge man ikke har andre øyesykdommer som også svekker synet som f.eks. aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD eller «forkalkning på netthinnen»).

Blikk øyeklinikk har erfaren kataraktkirurg som utfører sine operasjoner ved annen klinikk. Vi gjør ingen grå stær-operasjoner ved Blikk Øyeklinikk og vil henvise videre ved behov. Prisen for operasjon hos en godkjent avtalespesialist blir som poliklinisk behandling på offentlige sykehus. Trygdens satser inkluderer innsetting av en standard enstyrke (monofokal) linse. Pasienter med skjeve hornhinner kan ha glede av spesielle linser. Til denne gruppen pasienter vil vi kunne tilby linser som korrigerer noe av eller hele skjevheten (toriske linser) mot et mellomlegg i pris.
Hvilken risiko innebærer en operasjon?
Problemer etter kirurgi er sjeldne, men de kan forekomme. Disse problemene kan inkludere infeksjon, blødning, redusert syn, dobbeltsyn, og forhøyet trykk i øyet. Alvorlig infeksjon i øyet (endoftalmitt) med risiko for synstap forekommer heldigvis meget sjeldent (0,03%, dvs 3 av 10 000 operasjoner).

Etterstær

Ved fjerning av grå stær lar man, dersom mulig, kapselen som pasientens egen linse befant seg inne i, være igjen slik at man kan implantere (legge inn) den kunstige linsen i den samme kapselen. Når denne kapselen blir uklar kalles det etterstær. En etterstær kan utvikles måneder eller år etter operasjon for grå stær. Forekomsten etter 5 år er fra 5-25%. Symptomene er som ved grå stær: redusert syn, blendingsproblemer, etc.
Etterstær blir behandlet med en YAG laser. Legen bruker en laser til å lage en åpning i den nevnte kapselen så lyset igjen passerer gjennom. Det gjøres poliklinisk og er smertefritt og raskt gjort. Prosedyren kalles en YAG laser kapsulotomi. Pasienten får pupillutvidende dråper og synet blir uklart. Det er derfor ikke forsvarlig å kjøre bil selv like etter denne behandlingen.