Ved diabetes har man over tid risiko for å få sykdom i øyet.
Man har økt risiko for utvikling av grønn og grå stær, samt netthinnesykdom.
Diabetes kan føre til at blodsirkulasjonen i de minste blodårene blir dårlig og på grunn av dette gi netthinnesykdom. Lekkasje fra de små blodårene kan gi hevelse i netthinnen som igjen gir dårlig syn. Man kan også få vekst av syke blodårer inne i øyet som kan gi blødning inn i øyet og risiko for netthinneløsning. Mange pasienter med diabetes har imidlertid små blødninger i netthinnen uten at dette gir synsreduksjon.

Behandling av netthinnesykdom som følge av diabetes kan være laserbehandling, injeksjon av medisiner inn i øyet, operasjon utenpå øyet (cerclage + plombe) eller operasjon inni øyet (vitrektomi).

Man kan redusere risikoen for sykdomsutvikling ved å ha bra blodsukkerregulering samt bra blodtrykk og kolesterolverdier.

Regelmessig kontroll hos øyelege er viktig og det viktigste her er å få undersøkt netthinnen.
Pasienter med diabetes type 1 anbefales å få gjennomført konsultasjon hos øyelege innen 5 år etter at diagnosen er gitt. Pasienter som har fått diagnosen diabetes type 2 bør gjennomføre undersøkelse hos øyelege så snart som mulig etter at diagnosen er gitt. Denne gruppen kan ha gått med diagnosen i flere år uten at det er oppdaget. Deretter er det regelmessig kontroll hos øyelege avhengig av forholdene i øyet.