Når man fødes, er synssansen på langt nær ferdig utviklet. I de første leveårene dannes nervekoblingene mellom øynene og hjernen og det er helt avgjørende at begge øyne brukes like godt hvis vi skal få et godt syn. Hjernen må stimuleres likt fra begge øyne for at synsbanene skal utvikles og modnes normalt. Hvis et barn av en eller annen grunn ser dårlig på et øye vil ikke dette skje og barnet vil kunne få en varig svekkelse av synet på øyet. Dette kalles amblyopi på fagspråket.

De vanligste årsakene til amblyopiutvikling er skjeling og brytningsfeil som langsynthet og nærsynthet. Hvis disse oppdages tidlig kan amblyopi motvirkes ved å starte lappebehandling. Da vil man la barnet ha en lapp på det gode øyet, slik at hjernen tvinges til å bruke det dårlige og på den måten stimulere til dannelse av normale synsbaner. Det kreves også at barnet bruker en best mulig tilpasset brille for å rette eventuelle brytningsfeil. Ofte gjøres denne lappebehandlingen i samarbeid med skjelespesialist, såkalt ortoptist.

Alle barn skal gjennom synsundersøkelse ved fireårskontrollen på Helsestasjonen. Mange tilfeller av redusert syn og eventuelt amblyopiutvikling oppdages her og man kan da få startet behandling tidsnok. Etter at barnet har kommet i åtte-tiårsalderen er det vanligvis for sent å få gjort noe med en utviklet amblyopi.