Semb har doktoravhandling utført innen basal, eksperimentell hjerteforskning. Han har spesialistutdanning fra øyeavdelingene, Rikshospitalet og OUS Ullevål.

På øyeavdelingen OUS Ullevål arbeidet han som overlege og førsteamanuensis. Han hadde ansvar for undervisning av medisinstudenter i Oslo. Han utviklet som den første i Skandinavia ny kirurgisk metode ved komplisert grå stærkirurgi. Semb har presentert både hjerte- og øyeforskning på store internasjonale kongresser. Han har i mange år utført grå stær-, grønn stær- og øyelokkskirurgi. Semb er kasserer i Scandinavian Society of Cataract & Refractive Surgeons (SSCRS).

Ønsker du time til undersøkelse?