Stordahl studerte medisin ved universitetet i Oslo og ble spesialist i øyesykdommer i 2005. Han har arbeidet ved øyeavdelingene i Tønsberg og på Rikshospitalet og Ullevål.

Hans spesialinteresse er netthinnesykdommer og i perioden 2005 -2014 var han med på å bygge opp og drive Retinaklinikken Aleris i Oslo. Dette er en privat øyeklinikk med spesialkompetanse innen diagnostikk og behandling av netthinnelidelser. Han har vært full tids avtalespesialist siden 2014.

Ønsker du time til undersøkelse?