Haaskjold har studert medisin ved universitetet i Oslo og ble spesialist i øyesykdommer 1981. Han har medisinsk doktorgrad fra universitetet i Oslo 1990 og fikk Hans Majestet Kongens Gullmedalje i 1994.

Han har vært professor ved universitetet i Oslo i 15 år, og har til sammen 20 års erfaring som overlege ved Rikshospitalets øyeavdeling og øyeavdelingen Ullevål sykehus. Haaskjold har arbeidet innfor alle deler av øyefaget, og har veiledet mange kandidater frem til den medisinske doktorgrad ved universitetet i Oslo.

Ønsker du time til undersøkelse?