Kinge tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1991. Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved samme universitet og var da tilknyttet øyeavdelingen.

Hun fikk det meste av sin spesialistutdanning ved øyeavdelingen på Rikshospitalet og fikk spesialistgodkjenning i 2003. Hun var deretter overlege på øyeavdelingen på Rikshospitalet. Senere var hun med å etablere Retinaklinikken Aleris hvor hun jobbet som øyelege og var daglig leder. Fra 2010 har hun jobbet som avtalespesialist i Oslo.

Hun er forskningsinteressert og har vært med i mange nasjonale og internasjonale forskningsstudier. Hun har spesiell interesse for medisinske netthinnesykdommer og har spesiell kompetanse innenfor AMD og diabetesretinopati.

Ønsker du time til undersøkelse?