AMD er den vanligste årsakene til nedsatt syn hos eldre mennesker i den vestlige verden. Det er skarpsynsområdet i netthinnen som angripes og man kan derfor få et redusert sentralsyn hvis sykdommen utvikler seg. Tidlige symptomer er redusert skarpsyn på ett eller begge øyne, samt såkalte metamorfopsier eller bølgesyn. Det er denne sykdommen som ofte kalles «forkalkning» eller «kalk på netthinnen» på folkemunne.

Man skiller mellom to hovedformer, tørr og våt AMD. Den tørre AMD er den klart vanligste og man kan se forstadier av den hos enkelte allerede ved 50-årsalder. Det finnes et bredt spekter av manifestasjoner av denne tilstanden, fra knapt målbar synsreduksjon til alvorlig synstap. Det finnes ingen behandling for tørr AMD. Våt AMD har fått navnet fordi det vokser frem unormale blodårer under netthinnen i skarpsynsområdet. Disse kan lekke væske og blø og gi øyebunnen et fuktig preg. Denne tilstanden utvikler seg ofte raskere enn den tørre og kan gi mer uttalte symptomer. Det finnes i dag en behandling for våt AMD som i mange tilfeller kan stoppe eller forsinke synstapet. Dette er en injeksjonsbehandling der en liten mengde medisin sprøytes direkte inn i øyet. Denne behandlingen må oftest gjentas mange ganger med ulike intervall, avhengig av hvordan sykdommen utvikler seg.
Alder er den faktor som har størst betydning for utvikling av AMD. En annen sikker risikofaktor er røyking. Det er vist at røykere kan ha en opp mot tre ganger så høy risiko for å utvikle AMD som ikke-røykere. Genetiske faktorer har vist seg å ha betydning for å få sykdommen. Dårlig kosthold (lite vitaminer og antioksidanter) disponerer også.